Vi hjälper våra klienter med önskat resultat

Du får kvalificerad juridisk hjälp

Gustavslundsvägen, 12, Bromma

Professionell och erfaren migrationsrättsjurist

Du har kommit rätt

Vårt mål är att ditt ärende ska lösas så snabbt som möjligt och på ett sätt som du känner dig nöjd med, både nu och om tio år. I detta kommer dina intressen givetvis i första hand, och som sakkunniga rådgivare lotsar vi dig framåt genom den ofta snåriga tillämpningen av lagar och paragrafer. Att du, som vår uppdragsgivare, är välinformerad och involverad på resan mot slutmålet är, enligt oss, en förutsättning för att du ska vara så nöjd som du förtjänar.

4 Års Erfarenhet

Inom humanjuridik

Definitiv Framgång

85% av alla inkomna fall är vunna

Lawyer

Samarbetspartners

Vi är allmänpraktiserande juristbyrå med fokus på humanjuridik

Våra Rättsområden

Migrationsrätt

Vi arbetar med frågor om uppehållstillstånd på grund av asyl, anknytning, arbetstillstånd men även med svenskt medborgarskap och uppehållsrätt för EES-medborgare. Vi har med stor framgång hjälpt många klienter som sökt uppehållstillstånd i Sverige.

Arbetsrätt

Våra jurister hjälper företaget inom arbetsrätt i frågor som rör tvister om anställningsvillkor, tolka kollektivavtal eller svara på frågor kring arbetsmiljö, sjukskrivning och rehabilitering. Vi hjälper också den anställde mot arbetsgivaren. För det enskilde kan en tvist mot en arbetsgivare vara mycket påfrestande. Det är viktigt för båda parter att en tvist får en snabb lösning.

Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag relaterade till familjerätt. Samtliga advokater jurister på Råcksta Juridiskhjälp åtar sig uppdrag i mål rörande familjerätt. Vi hjälper dig bland annat med frågor om vårdnad, boende, umgänge, underhåll till barn samt äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad, gåvohandlingar m.m.

Domstolsförhandlingar

Vi företräder våra klienter vid domstolsförhandlingar

Child Custody, Adoption And Surrogacy
Marriage, Civil Unions & Divorce

Råcksta Juridiskhjälp är alltid nära dig!

Varför väljer ni oss

Proffesionalism

Vi syftar till att utrota juridisk analfabetism och ge ett rättsligt stöd till invånarna i Stockholm. Kostnadsfri juridisk rådgivning ger vi eftersom vi vet hur man snabbt har behov av juridisk hjälp för att lösa problemet och vilka fruktansvärda och irreparabla konsekvenser ibland resulterar i den uteblivna juridiska hjälpen.

Uppmärksamhet och omsorg

Eftersom tiden vi lever i, är inte så lätt, därför kommer ni få en mänsklig attityd och uppmärksamhet på era problem. Detta gör vi inte för att vi vill synas bättre än vi är, men eftersom först och främst att vi är vanliga människor, och först därefter jurister.

Snabbhet

Vi vet hur det obehagligt känns när kvardröjande problem finns och hur man fort vill lösa det. I genomsnitt, enligt vår statistik löses våra kunders problem inom 25 arbetsdagar om problemet inte är försvårad. Men även om det gör det lägger vi en stor insats för att lösa det så snart som möjligt eftersom vi vet hur obehaglig fördröjning kan det vara.