FAQ - Frågor och Svar

Ja, människor får ansöka om asyl och deras ansökningar ska prövas enligt lag.

Du ska ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut, men tidigast två månader innan.

Försörjningskravet gäller bara den första gången som din familj ansöker om att få flytta till Sverige för att bo med dig. Om din familj redan har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och bor med dig i Sverige, finns det inget krav på att du ska kunna försörja din familj när de ansöker om förlängning av sina uppehållstillstånd.

Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

Ja, om Migrationsverket bedömer att du på annat sätt medverkar till att din identitet klarläggs.

För att arbetsgivare ska kunna säga upp någon av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk. Det kan handla om att förtroendet för den anställda har förbrukats, att arbetsmoralen har påverkats negativt eller att affärsverksamheten har tagit skada.

Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor. När ett avtal börjar gälla beror på vad parterna har kommit överens om. Om ingen särskild tidpunkt avtalats brukar man kunna utgå ifrån att det gäller från tidpunkten då avtalet sluts, dvs. när ett anbud möts av en accept. 

Bodelning kan bli aktuellt när samborna separerar eller om ena sambon går bort. Det innebär att bostad och möbler som införskaffats för gemensam användning delas lika mellan samborna. Oavsett vem som betalat för bostad eller möbler ska alltså värdet av dessa delas lika om någon av samborna vill det. Med ett samboavtal kan dock samborna komma överens om en annan fördelning av värdet på egendomen.

Bostad och bohag ofta är det dyraste man äger. Det är det enda man delar upp vid bodelning mellan sambos och därför kan den ekonomiska konsekvensen av en sambobodelning bli stor.

Bröstarvingarna (dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn) har alltid rätt till sin laglott, vilket betyder hälften av andelen kvarlåtenskap. Det är möjligt att skriva en önskan om att bröstarvingarna ska avstå sin laglott till exempel till förmån för överlevande sambo, men de kan alltid kräva ut den ändå.
Sambor ärver inte varandra, oavsett om man har gemensamma barn eller har varit sambo länge, och därför är det viktigt att skriva testamente om man önskar ärva varandra.

Råcksta Juridiskhjälp har tecknat ansvarsförsäkring hos IF Skadeförsäkring AB. Därför du är skyddad som kund hos oss.

Gratis rådgivning

Vi besvarar cirka 300 juridiska frågor per månad helt gratis. Gratis juridisk rådgivning består endast av korta svar. Du kommer att få ditt kostnadsfria svar till din e-postadress inom 25 arbetsdagar. Om vi inte hinner besvara din fråga får du ett meddelande om detta efter 7 dagar. Dock om du vill få ett detaljerad svar på din fråga så välj gärna vår tjänst Rådgivningsavgift.

Rådgivningsavgift

När du väljer tjänsten ”Rådgivningsavgift” får du svar på din fråga och juridisk utredning på ditt problem inom 2 arbetsdagar. Svaret kommer till dig via e-post som du anger när du beställer rådgivningen.