Rättsområden

Vi lämnar rådgivning och arbetar nästan med alla rättsliga frågor och biträder exempelvis vid förhandlingar med myndigheter, fackliga organisationer m.m. 

Migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar rätten för en utländsk medborgare att, av olika anledningar, upprätthålla sig i Sverige. Rättsområdet styrs av flertalet författningar där utlänningslagen är den mest centrala.

Däri regleras bland annat frågor gällande asyl, uppehållstillstånd och återkallande av sådant. Gäller Ditt ärende avvisning eller utvisning har du i regel rätt att få ett offentligt biträde förordnat. Även i andra migrationsärenden kan Du anlita ett ombud för att få hjälp med Ditt ärende. Vi tar oss an uppdrag som offentligt biträde där Du som utländsk medborgare har rätt till sådant. I andra fall kan Du kontakta oss för juridisk rådgivning och/eller för att anlita oss som ombud i Ditt ärende.

Child Custody, Adoption And Surrogacy

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett omfattande rättsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt respektives rättigheter och skyldigheter. Många situationer kan uppstå då du behöver konsultera en jurist. Även frågor gällande arbetsmiljö, kollektivavtal och stridsåtgärder ryms inom arbetsrätten. Våra jurister bistår Dig när Du behöver juridisk hjälp. Våra jurister kan även vara dig behjälplig vid arbetsrättsliga förhandlingar.

Familjerätt

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Därför är det viktigt att ha en kompetent och professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp för att lösa en familjerättslig tvist.

Vi hjälper dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnadstvist, umgänge med barn, verkställighetsfrågor, kvarsittanderätt samt är god man i familjemål.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig biträde av högsta kvalitet och därmed tillvarata dina rättigheter och intressen. Vi har stor erfarenhet av familjemål där konflikter, samarbetssvårigheter, hotbilder, våld och andra komplicerade förhållanden påverkar ärendet. Vi kommer göra allt som krävs för att överträffa dina förväntningar på oss som ombud.

Marriage, Civil Unions & Divorce

Låt vår erfarenhet vara din guide

Få kostnadsfri juridiskrådgivning

Förutom vår huvudsakliga rättsområden har vi erfarenhet av andra typ av ärenden

Våra övriga rättsområden

Köprätt

Vi har bred erfarenhet av köprättsliga tvister, samt av rådgivning och utformning av diverse avtal avseende köp av bl.a. fastigheter och företag. Kontakta oss gärna för rådgivning om köprätt och hur vi bäst hjälper dig med ditt ärende.

Fastighetsrätt

Vi hjälper både fastighetsägare, föreningar och privatpersoner att hantera transaktioner och levererar dagligen rådgivning i löpande fastighetsärenden.

Kristna rättigheter

Om är du kristen och känner dig kränkt på grund av din religion så hjälper vi dig med att skydda dina rättigheter.

Brottmål

Vi biträder regelbundet klienter som privat försvarare i olika brottmål. Kontakta oss för en rådgivning om du har frågor kring brottmål eller har behov av försvarare. Vi hjälper dig även att utreda om du har rätt till offentlig försvarare.